Nội dung Dịch vụ Internet Combo Internet + Truyền hình
Home1 Home2 Home3 Home TV1 Home TV2 Home TV3
Tốc độ/Gói cước 30 Mbps 40 Mbps 50 Mbps 30 Mbps + TV Chuẩn 110 kênh 40 Mbps + TV Nâng cao 158 kênh + VOD 50 Mbps + TV VIP 158 kênh + VOD + Fim (+) chuẩn
Giá cước 189.000đ 219.000đ 259.000đ 239.000đ 269.000đ 309.000đ
Ưu đãi gói 7 tháng (6 tháng tặng 1 tháng) 1.134.000đ 1.314.000đ 1.554.000đ 1.434.000đ 1.614.000đ 1.854.000đ
Ưu đãi gói 15 tháng (12 tháng tặng 3 tháng) 2.268.000đ 2.628.000đ 3.108.000đ 2.868.000đ 3.228.000đ 3.708.000đ
Gói cước áp dụng từ ngày 01/06/2019